Vergoeding in de vorm van PGB


Als u een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangt, kunt u ervoor kiezen om dit te besteden aan een huishoudelijke hulp van Maatjeszorg.

Heeft u nog geen PGB, dan dient u de volgende stappen te doorlopen:

  • Neem contact op met het sociale wijkteam uit uw gemeente en dien hier een aanvraag in voor WMO.
  • De gemeente stuurt u dan een formulier op, waarbij u aangeeft o.a. wat u wel en niet kunt en waar u de hulp bij nodig hebt.
  • De gemeente onderzoekt uw aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’.
  • U krijgt een verslag van het onderzoek. Als u het eens bent met wat hierin staat, ondertekend u het verslag. Als u het niet eens bent met het verslag, onderteken u het verslag niet. U schrijft er wel bij waarom u het er niet mee eens bent.
  • Nadat u het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of u de gevraagde hulp krijgt. Ook hoort u dan of u voor die hulp een pgb krijgt.

Heeft u deze stappen doorlopen en is uw PGB toegekend, dan kunt u contact opnemen met ons.

Onze tarieven zijn binnen het toegestane tarief, hierdoor heeft u geen extra bijdrage op het uurtarief.

U kunt door middel van de PGB/Wet langdurige zorg (WLZ), en PGB/Wet maatschappelijk (WMO) ondersteuning onze zorg ontvangen.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen of informatie ontvangen via: https://www.pgb.nl/pgb/pgb-aanvragen/een-pgb-aanvragen-bij-de-gemeente/

Kunt u geen gebruik maken van de wet maatschappelijke ondersteuning of persoonsgebonden budget?

Vraag dan naar onze particuliere tarieven. Neem contact met ons op via het contactformulier op deze pagina.