Kwaliteit & professionaliteit hoog in het vaandel


Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij Maatjeszorg. Bent u niet tevreden over onze zorgverlening? Laat het ons weten!

Klachten

Een klacht is een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg. Klagers kunnen rechtstreeks terecht bij D.Gerrits. Om laagdrempelig te kunnen werken zijn er geen regels op welke wijze iemand een klacht kan indienen. De klacht kan dus in een persoonlijk gesprek, via een brief, email of telefonisch worden ingediend. Met name de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek wordt door de klagers gewaardeerd. Het gesprek biedt de mogelijkheid om ook de emoties die vaak gepaard gaan met een klacht, te uitten. Afhankelijk van de klacht en de wensen van de klager kan de opvang van klachten uiteenlopen van het bieden van een luisterend oor tot het leiden van een bemiddelingsgesprek. De termijn van afhandeling is over het algemeen kort (variërend van dezelfde dag tot 2 weken). Wanneer de klacht helder is neemt D.Gerrits vervolgens contact op met degene waar de klacht tegen gericht is. Er wordt hem/haar om een reactie gevraagd. De beklaagde kan zijn/haar kant van het verhaal vertellen deze wordt teruggekoppeld aan de klager. Door de klacht te bespreken met de betrokkene(n) kan tevens een inschatting worden gemaakt of het om een incident dan wel een structureel probleem gaat. In overleg met de client wordt bekeken of er vervolgstappen nodig zijn.

Registratie

Om zorg te kunnen dragen voor een kwalitatief goede klachtenopvang worden alle klachten geregistreerd. In het werkoverleg worden de klachten besproken tenzij het om hele persoonlijke zaken gaat.